Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 14 Kasım 2017

Bu Gizlilik Politikası, terimleri Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasında tanımlandıkları ile aynı şekilde kullanır. corp.lingualeo.com/tr/termsofuse  

  1. Gizlilik Hükmü (Bundan sonra “Hüküm” olarak anılacaktır) Web Sitesi kullanıcılarına ait kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması ile kişisel bilgilerin diğer tüm kullanımlarına ilişkin prosedürü tarif eder.
  2. Web Sitesi Kullanıcısı (Lisans Sahibi), Web Sitesi Sahibine (Lisansör) kişisel bilgilerini yalnızca kendi isteğiyle verebilir. Bu durumda, Web Sitesi Kullanıcısı’na ait kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda Web Sitesi Sahibi, Hüküm tarafından yönlendirilir.
  3. Web Sitemize üye olarak ve Web Sitemizi kullanarak bu Hüküm’de belirtilen koşulları tamamen kabul etmiş sayılırsınız.
  4. Bu Hüküm’de belirtilen koşulları kabul etmiyorsanız, Web Sitesini kullanmayı derhal bırakmalısınız.
  5. Web Sitesi’ne üye olup Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları’nı kabul ederek, sağladığınız kişisel bilgilerin otomatik olarak işlenmesi ve devamında gelecek işlenmesi konusunda Lisansör ile anlaşmış sayılırsınız. Kişisel bilgilerin işlenmesinden kastedilen, otomatik araçlar kullanılarak ya da kullanılmayarak kişisel bilgiler üzerinde gerçekleştirilen toplama, kaydetme, sistematizasyon, derleme, saklama, güncelleme (değişiklik), ayıklama, kullanma, aktarma (dağıtım, provizyon, erişim), anonimleştirme, engelleme, silme ve yok etmeyi içeren tüm eylem (prosedür) ya da eylemler (prosedürler) bütünüdür.
  6. Şu bilgileri Lisansör talep edecek ve Son Kullanıcı sağlayacaktır: Kullanıcı’nın arkadaşlarının ilermelerini göstermek amacıyla Kullanıcı’nın arkadaş listesi, bunun yanı sıra kayıt ve kimlik doğrulama amacıyla Kullanıcı’nın adı ve eposta adresi.
  7. Lisansör, Son Kullanıcı’nın kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim, değişiklik, ifşa, ya da kayba maruz kalmaması için gerekli tüm önlemleri alır.
  8. Lisansör, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerine erişimi yalnızca Web Sitesi’nin düzgün işlemesini sağlamak amacıyla bu bilgiye gereksinim duyan çalışanlarına ve anlaşmalı taraflara sağlar.
  9. Kullanıcı’ya ait kişisel bilgiler yalnızca mahkeme talebi, kolluk kuvvetleri ya da yasalar ile belirlenmiş yetkiye sahip taraflara verilebilir.
  10. Lisansör, Kullanıcı’ya karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu olan haller dışında Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez.
  11. Web Sitesi’nin işlevselliğinin izin verdiği hallerde, kişisel bilgilerinizin gizlilik ayarlarını diğer internet kullanıcılarına görece ayarlayabilirsiniz.
  12. Kişisel bilgilerinizi diğer internet kullanıcılarının bilgiye erişimine izin veren şekillerde sağladığınızda, kişisel bilgilerinizin halka açık kabul edildiğini tasdik ve kabul etmiş olursunuz. Ayrıca gizlilik gereksinimlerine uyumluluğun söz konusu bilgi için geçerli olmadığı hallerde kişisel bilgilerinizin halka açık kabul edildiğini de kabul etmiş olursunuz.
  13. Halka açık etmediğimiz ancak Anlaşma ve Kullanım Koşulları’nı işletmek amacıyla gerekli olan kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflara aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.
  14. Kullanıcı davranışının istatistiksel analizi ve reklam optimizasyonu amacıyla çerezlerinizin Web Sitesi ve üçüncü taraflar tarafından saklandığını kabul etmiş olursunuz. Çerezler, web sunucusu tarafından gönderilen ve Kullanıcı’nın bilgisayarında saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Söz konusu Web sitesi tarafından yeni bir sayfa açmaya teşebbüs ettiğiniz her seferinde web istemcisi ya da web tarayıcı web sunucusuna HTTP formatında bir istek gönderir.
  15. Kullanıcı, Web Sitesi’ndeki kişisel hesabını sildiğinde kişisel bilgiler otomatik olarak yok edilecektir.
  16. Lisansör bu Hükümde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklik yapıldığı zaman, en son değişiklik tarihi en güncel versiyonun üst kısmında belirtilecektir. Hüküm’ün yeni versiyonu, Hüküm’de aksi belirtilmedikçe, yayınlandığı anda geçerli olur. Güncel sürüm her zaman şu adreste ulaşılabilir durumdadır:  corp.lingualeo.com/tr/privacy-policy